Rekrutacja do szkoły

Regulamin Rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zaczarowana Planeta, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego oraz rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Jeżeli są Państwo zainteresowani odwiedzeniem naszej szkoły lub uzyskaniem informacji, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.