Świetlica w szkole

Świetlica szkolna jest szczególnym miejscem, w którym dziecko pod okiem nauczyciela,  może znaleźć wytchnienie po nauce, uczestnicząc w różnego rodzaju zajęciach.

Ważną rolę w czasie pobytu dziecka w świetlicy odgrywa zabawa, która stanowi formę relaksu po wielogodzinnej nauce i jednocześnie pozwala nabywać nowe umiejętności i sprawności.