Zajęcia dodatkowo płatne

- indywidualna nauka gry na instrumencie

- lekcje indywidualne z języka obcego

- dodatkowe zajęcia z języka hiszpańskiego