Zajęcia zawarte w kwocie czesnego

 • klub szachowy
 • tenis
 • karate
 • zajęcia z psychologiem
 • świat zmysłów- zajęcia z logopedą
 • koło teatralne
 • kółka zainteresowań
 • koło plastyczne
 • zumba
 • język hiszpański
 • zajęcia na basenie Com Com Zone