Zajęcia zawarte w kwocie czesnego

 • klub szachowy
 • tenis
 • karate
 • zajęcia z psychologiem
 • świat zmysłów- zajęcia z logopedą
 • chór
 • kółka zainteresowań
 • koło plastyczne
 • zumba
 • robotyka
 • piłka
 • warsztaty taneczne
 • język hiszpański
 • zajęcia na basenie Com Com Zone

Akademia Odkrywców: w ramach lekcji  raz w miesiącu, odbywają się zajęcia dające dzieciom możliwość zdobywania wiedzy poprzez zabawę. Są bodźcem do innych samodzielnych poszukiwań. Autorskie eksperymenty dostosowane są do wieku młodego badacza:

-biologiczne:Program obejmuje poznawanie świata za pomocą mikroskopu zespolonego z komputerem poprzez najciekawsze preparaty biologiczne takie jak: kurz, cebulę, trzy rodzaje bakterii; aparat gębowy świerszcza, motyla, komara; jajo żaby; kiełkujący pyłek kwiatowy; ludzkie chromosomy X i Y oraz wiele innych.

- chemiczne: Ciekawie i bezpiecznie przeprowadzone doświadczenia chemiczne, przygotowane ze składników dostępnych w każdej kuchni, obudzą w dzieciach ciekawość świata i chęć poznawania tej trudnej, ale zarazem fascynującej dziedziny wiedzy. Oswoją je z nieznanymi dotąd zjawiskami i procesami, dostarczając jednocześnie dużo radości.

- fizyczne: pełne radości eksperymenty fizyczne, za pomocą których będzie można dowiedzieć się jak działa silnik odrzutowy, dlaczego balon się unosi, w jaki sposób powstaje prąd.

Zajęcia są prowadzone przez Magdalenę Mirek  z wykształcenia doktora nauk biologicznych oraz chemika.  Jej praca badawcza skupia się na zagadnieniach biochemii oraz biologii komórki. Jest pracownikiem naukowym Polskiej Akademii Nauk.